จัดฟันมั่นใจ ไปกับ Dent Guru

มั่นใจ 1 คุณหมอจัดฟัน เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน จบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จบเฉพาะทางจัดฟันปริญญาโท-เอก มั่นใจได้ในแผนการรักษาที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ  (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย)  http://www.thaiortho.org/?page_id=140

มั่นใจ 2 มีระบบการจัดฟันครบทุกรูปแบบ ตอบสนองความต้องการทุกระดับความพึงพอใจ ได้แก่ จัดฟันติดแน่นแบบโลหะ / จัดฟันระบบดามอน / จัดฟันเซรามิคใส / จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign /จัดฟันแบบถอดได้ / จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร 

มั่นใจ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันไม่แพงเกินไป สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆได้ ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ คือ ครั้งที่ 1-4 ครั้งละ 3,500 บาท และตั้งแต่ ครั้งที่ 5 เป็นต้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท

มั่นใจ 4 เครื่องมือสะอาด มีระบบการอบเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตราฐาน / ถุงมือ หลอดดูดน้ำลาย แก้วน้ำ ใช้แล้วทิ้งเลย มั่นใจได้ในความปลอดภัย

มั่นใจ 5 มีระบบการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระหว่างและหลังการจัดฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีจะได้อยู่คู่กับคุณตลอดไป

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ประจำคลินิกทันตกรรม Dent Guru

ทพญ. พรรณปพร  นิมศรีสุขกุล  (หมอต้อง) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันติดแน่นโลหะ

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

ขั้นตอนที่ 1 โทรนัดตรวจปรึกษาจัดฟัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2375-6220 , 0-2375-6221, 094-009-9074 ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจเบื้องต้น เพื่อวางแผนในการจัดฟัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
เมื่อ คนไข้ ตัดสินใจว่าจะเริ่มจัดฟันแล้ว คุณหมอก็จะทำการตรวจละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ การพิมพ์ปาก และเอ็กซเรย์จัดฟัน เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ต่อไปค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ปากเพื่อวินิจฉัยจัดฟัน 1,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ใบหน้าตรง และด้านข้าง 1,000 บาท

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน ในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะ ได้แก่

ขูดหินปูน 550 บาท คนไข้ทุกคนต้องได้รับการขูดหินปูน ขัดทำความสะอาดฟันก่อนการติดเครื่องมือจัดฟันค่ะ
อุดฟัน (ซี่ละ 400-1,000 บาท) ในกรณีที่มีฟันผุ ต้องอุดให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
การรักษาอื่นๆที่จำเป็น ในคนไข้บางรายอาจมีปัญหาอื่นๆที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนเริ่มจัดฟัน เช่น เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ , การรักษาโรคเหงือก , การรักษารากฟัน , การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ฯลฯ รายละเอียดในส่วนนี้จะบอกได้หลังจากได้รับการตรวจช่องปากแล้วค่ะ
ดูค่ารักษา คลิกที่นี่ ค่ะ

 จัดฟันติดแน่นแบบโลหะ+ยางสีๆ ค่าจัดฟันทั้งหมด 38,000-45,000 บาท
 โดยมีการแบ่งชำระดังนี้ คือ
 ครั้งที่ 1-4 ครั้งละ 3,500 บาท
 ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท

 

ขั้นตอนที่ 5 ติดเครื่องมือจัดฟันที่ฟันบน ค่ารักษาขึ้นกับชนิดของเครื่องมือจัดฟัน เช่น เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ ค่าจัดฟันทั้งหมด 38,000-45,000 บาท โดยการติดเครื่องมือครั้งแรกนี้ คือจ่ายค่าจัดฟันครั้งที่ 1 -  3,500 บาท / เครื่องมือจัดฟันแบบอื่นๆ เช่น ดามอน เซรามิค อินวิสไลน์ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ค่ะ

ขั้นตอนที่ 6 ติดเครื่องมือจัดฟันที่ฟันล่าง คือจ่าย ค่าจัดฟันครั้งที่ 2 – 3,500 บาท

ขั้นตอนที่ 7 ถอนฟัน (เฉพาะเคสที่ต้องถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน) ซี่ละ 400-600 บาท คลินิกเด้นท์กูรูให้คนไข้ติดเครื่องมือจัดฟันที่ฟันบนก่อน แล้วค่อยนัดถอนฟันหลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะ เพราะจะได้มีเครื่องมือจัดฟัน และลวดช่วยบังตำแหน่งที่จะถอน ช่วยให้ไม่เห็นช่องว่างชัดเจนมากนักค่ะ และอีกหนึ่งเหตุผลคือ การถอนหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว จะทำให้ถอนง่ายขึ้น และเจ็บน้อยลงเยอะเลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 8 ปรับเครื่องมือจัดฟันเป็นประจำทุกๆเดือน  คือจ่ายค่าจัดฟันรายเดือน สำหรับการจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ ค่าจัดฟันครั้งที่ 3-4 ครั้งละ 3,500 บาท  และตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท   / เครื่องมือจัดฟันแบบอื่นๆ เช่น ดามอน เซรามิค อินวิสไลน์ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ค่ะ

ขั้นตอนที่ 9  ผ่าฟันคุด ค่ารักษาประมาณซี่ละ 3,500 บาท หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ชินกับเครื่องมือจัดฟันแล้ว ก็ให้ทยอยผ่าฟันคุดออกทีละข้างค่ะ

ขั้นตอนที่ 10 รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) บนและล่าง 4,000 บาท เมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนแนอร์) เพื่อช่วยให้ฟันคงตำแหน่งการเรียงตัวที่สวยงามตลอดไปค่ะ ภายหลังจากจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้ว คุณหมอจะนัดกลับมาตรวจสุขภาพช่องปาก และปรับกระชับรีเทนเนอร์ทุกๆ 6 เดือนอีกเป็นระยะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดฟันแบบต่างๆ

จัดฟัน แบบโลหะ + ยางสีสวย

  

 

ค่ารักษาจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ รวม 38,000-45,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 ครั้งละ 3,500 บาท
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน
 

การจัดฟันระบบดามอน Damon System

 

ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว ระยะเวลาการจัดฟันรวดเร็วขึ้น
ให้ความรู้สึกสบาย เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ
พบทันตแพทย์น้อยครั้งลง ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อยๆทุกเดือน
รักษาความสะอาดได้ง่าย ลดโอกาสการเกิดฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ
มักไม่ต้องถอนฟัน เหมาะกับคนไข้ทุกเพศทุกวัย

ค่ารักษา จัดฟันระบบดามอน 60,000-85,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 2 ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 2,000 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันเร็วกว่า และพบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่าการจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ

Damon System เป็นเจ้าของรอยยิ้มที่เบิกบานอย่างเป็นธรรมชาติ… ด้วยการจัดฟันที่ รวดเร็ว และ สะดวกสบาย
อะไรที่ทำให้ ระบบดามอน ต่างจากระบบการจัดฟันทั่วไป ?
เครื่องมือมีกลไกล็อคลวดในตัว ลดการระคายเคืองเนื้อเยื่อรอบข้าง
สามารถให้แรงได้นุ่มนวล ต่อเนื่อง และยาวนาน เวลาที่ใช้ในการจัดฟันลดลง
พบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่า ไม่จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ทุกๆเดือน
ช่วยปรับปรุงใบหน้าให้ดูดีขึ้น ลดความจำเป็นที่จะต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟันให้น้อยลง

การจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่นด้านนอกแบบใส เซรามิค (Ceramic Braces)

 

ใช้วัสดุเซรามิคพิเศษแทนการใช้โลหะ ซึ่งมีสีใกล้เคียงกับสีฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เป็นที่สะดุดตา

ค่ารักษา จัดฟันเซรามิคใส 50,000 – 60,000 บาท
ค่าจัดฟัน 70,000 – 80,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 ครั้งละ 8,500 บาท
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน

จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign

  

 

จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign อินวิซาไลน์ เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบถอดออกได้ และมองไม่เห็นเครื่องมือ เป็นที่นิยมในหมู่ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง และพิธีกร

เปลี่ยนไปเป็นคุณคนใหม่ เพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม โดยไม่มีใครสังเกตเห็นเครื่องมือจัดฟัน !
เครื่องมือจัดฟันโปร่งใส ผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล ถูกออกแบบมาให้พอดีกับรูปร่างฟันของคุณ โดยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยจากต่างประเทศ

สวมใส่สบาย ถอดออกได้เมื่อทานอาหารและแปรงฟัน

ทำความสะอาดง่าย ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคเหงือกอักเสบ และฟันผุ

ไม่รบกวนการพูด เหมาะกับอาชีพที่ต้องอาศัยการพูดมากๆ และไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน

ค่ารักษา จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign 150,000 – 180,000 บาn
Light Invisalign 150,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 50,000 บาท
Full Invisalign 180,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 60,000 บาท

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร ในคนไข้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก เช่น คางยื่นมาก หรือคางหดสั้นมากๆ หน้าไม่ได้สัดส่วน ฟันบนกัดไม่ชนฟันล่าง หรือยิ้มแล้วเห็นเหงือกมาก ในกรณีแบบนี้ อาจแก้ไข้ได้ด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรค่ะ 

ค่ารักษา จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 2 ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 2,000 บาท
ค่าผ่าตัด
ผ่าตัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 60,000 – 120,000 บาท
ผ่าตัดที่ รพ.ยันฮี 100,000-150,000 บาท

 

ผลการรักษา

ดูผลการรักษา คลิกที่นี่คลินิกทันตกรรมเด้นท์กูรู 372,374 ปากซอยรามคำแหง 28 เขตบางกะปิ กทม. 10240
เปิดทุกวัน 9.00-19.00 น.
โทร 0-2375-6220, 0-2375-6221,
094-009-9074
email: dentguruthai@gmail.com
จอดรถได้ที่ ซอยรามคำแหง 26/2
คลิกเพื่อดูแผนที่


จัดฟันมั่นใจไปกับ Dent Guru คุณหมอจัดฟันเฉพาะทางรายเดือน 1,200฿


ดูรูปผลการรักษา


รีเทนเนอร์ ลายน่ารัก โดนใจ !


Zoom
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน เพื่อฟันขาววิ๊ง

รากเทียม ใส่ฟันแบบติดแน่น
คืนความมั่นใจให้รอยยิ้มคุณ