ทันตแพทย์

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ปัทมา จิรรักษ์โสภากุล (หมอกิ๊ฟ) ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพ. ณัฐพล เพรงสุกาญจน์ (หมอก๊อก) ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ. หทัยกานต์ สุชนกุล (หมอเดียร์) ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ. ภาวิตา วานิชย์หานนท์ (หมอมายด์) ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ. พัชณัสศกาญจณ์  ชัยตรัยภพ (หมอโบว์)  ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ. จิราพร ชัยชโลทรกุล (หมอจอย) ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

ทพญ. พูนธิป ภัทรกุลวิวัฒน์ (หมอนีน) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความชำนาญ : ทันตทันตกรรมทั่วไปพิเศษ รักษารากฟัน ใส่ฟัน ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น งานปริทันต์ ศัลยกรรมช่องปาก 
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ. ศิริรัตน์ ชั้นศิริ (หมอตูน) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความชำนาญ : ทันตทันตกรรมทั่วไปพิเศษ รักษารากฟัน ใส่ฟัน ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น งานปริทันต์ ศัลยกรรมช่องปาก 
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. พรรณปพร  นิมศรีสุขกุล  (หมอต้อง) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันติดแน่นโลหะ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

อ.ทพ. พิชิต งามวรรณกุล (หมอชิต) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก
ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

อ.ทพ. พิชิต งามวรรณกุล (หมอชิต) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก
ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมบดเคี้ยว

อ.ทพ. พลกร บูรณะประเสริฐสุข (หมอปิง) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมบดเคี้ยว

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาระบบบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญ : ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร นอนกัดฟัน นอนกรน
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ ใส่ฟัน ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น เดือยฟัน
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม


คลินิกทันตกรรมเด้นท์กูรู 372,374 ปากซอยรามคำแหง 28 เขตบางกะปิ กทม. 10240
เปิดทุกวัน 9.00-19.00 น.
โทร 0-2375-6220, 0-2375-6221,
094-009-9074
email: dentguruthai@gmail.com
จอดรถได้ที่ ซอยรามคำแหง 26/2
คลิกเพื่อดูแผนที่


จัดฟันมั่นใจไปกับ Dent Guru คุณหมอจัดฟันเฉพาะทางรายเดือน 1,200฿


ดูรูปผลการรักษา


รีเทนเนอร์ ลายน่ารัก โดนใจ !


Zoom
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน เพื่อฟันขาววิ๊ง


รากเทียม ใส่ฟันแบบติดแน่น
คืนความมั่นใจให้รอยยิ้มคุณ